Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial del Pressupost de l'exercici 2019
Àrea econòmica
29
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 20/2018
Àrea econòmica
29
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'obertura d'un accés des de l'avinguda Àngel Guimerà a l'aparcament provisional del PMU 05
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 18 de setembre de 2018
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 de setembre de 2018
Secretaria
Actes del Ple
Acta de la sessió extraordinària de Ple de 31 d'agost de 2018
Secretaria
Ordenances fiscals
2018. Preus públics d'espectacles culturals
Àrea econòmica
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma de la façana del local de les Galeries Carme al carrer Dídac Garrell, 12
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2018
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer de la Riera
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Nàpols
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'arranjament d'un tram de passeig del Mar, entre els carrers de l'Aragó i del Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació de preu públic del circuit de cinema català "Cicle Gaudí".
Àrea econòmica
75
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.