Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'informació pública del Compte General de l'exercici 2019
Àrea econòmica
30
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de juliol de 2020
Secretaria
COVID-19
Ajuts als establiments comercials i empresarials afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Organització
10
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2020
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 12/2020
Àrea econòmica
9
Ordenances fiscals
2020. Preus públics pels diferents espectacles culturals
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2020
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries d’adequació de l’antiga escola Vila-romà per a admetre els usos compartits d’escola d’adults i institut-escola al carrer Riera, núm. 31
Urbanisme
Actes del Ple
Acta del Ple de 16 de juny de 2020.
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de juny de 2020
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple extraordinari de 3 de juny de 2020
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança reguladora de la via pública
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 19 de maig de 2020
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació inicial del Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta dels béns i drets afectats pel POUM i detallats en el Projecte d’obres locals ordinàries d’urbanització de la Fosca, fase II.
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.