Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2017
Àrea econòmica
Expedients en informació pública
Expedient de tramitació dels usos i obres provisionals per a la renovació d'una gespa artificial a la zona esportiva Josep Massot i Saís, situat dins el sector PP1
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació provisional de derogació de l'OF 6: taxa pels serveis de vigilància, control i higiene de gossos
Àrea econòmica
38
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 7/2018
Àrea econòmica
14
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 5 d'abril de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva Josep Massot i Saís
Urbanisme
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Secretaria
Ordenances fiscals
2018. Preus públics d'espectacles culturals
Àrea econòmica
Actes del Ple
Acta de Ple de 13 de març de 2018
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2018
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles sota control d'horari limitat.
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2018
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries per a dotar de subministrament elèctric el castell de Sant Esteve de Mar
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d’enllumenat del tram de passeig de Mar entre els carrers de l’Aragó i del Mar.
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries d'urbanització de l'eixample delimitat pels carrers Carmel, President Macià, Enric Vincke i Indústria
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.