Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Document complementari del Projecte d'expropiació pel procediment de taxació conjunta dels béns i drets afectats pel POUM i detallats en el Projecte d'obres locals ordinàries d'urbanització de la Fosca, fase II, finca 02
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 27 del POUM “Articles 67, 78 i 80 i adaptació de l’ordenació detallada del Port esportiu"
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de desembre de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de desembre de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2022
Secretaria
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic d'infraestructures de Cala s'Alguer
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2021
Secretaria
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS 2022
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS 2021
Àrea econòmica
Planejament general en tràmit
Àmbit de suspensió de llicències de la Modificació núm. 29 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós per adaptar el carrer de la Roca Negra a la realitat física existent
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 29 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós per adaptar el carrer de la Roca Negra a la realitat física existent
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de data 16 de novembre de 2021
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d’obres locals ordinàries per a l’enderroc d’alguns volums del mas Oliver
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.