Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació de preu públic del circuit de cinema català "Cicle Gaudí".
Àrea econòmica
133
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'un espai d'usos polivalents al carrer Dídac Garrell, 12.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 9 d'agost de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte pel qual se somet a informació pública la sol·licitud de llicència ambiental d'una activitat de planta de transferència de residus municipals (rebuig i fracció orgànica), aparcament, taller i rentat de maquinària i oficines (exp. 2018-1730)
Activitats
42
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'un sistema fix de videovigilància a quatre punts d'accés al municipi de Palamós
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'exposició pública del Compte General de l'exercici 2017
Àrea econòmica
10
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma de façana del local de les Galeries Carme al carrer Dídac Garrell,12
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Nàpols
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Riera
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries per a la il·luminació de l’escultura Palamós, paradís de la vela
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 14 de juny de 2018
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 12 de juny de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació núm. 16 del POUM per fer possible la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preeexistents
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.