Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Llicència urbanística d'usos i obres provisionals per una àrea d'acollida d'autocaravanes, polígon 4 parcel·la 48
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2024
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d’ampliació de la zona d’aparcament provisional al Sector Sud Pla de Sant Joan (Clau PPU 01).
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'asfaltatge de trams de carrers afectats pel trànsit pesat al Port de Palamós. Ronda de l'Est, entre el Camí Vell de la Fosca i Àngel Guimerà (Fase 1 i 2).
Urbanisme
Expedients en informació pública
Relació de béns i drets afectats per l'ocupació directa dels terrenys destinats a vial situats dins el sector Sud Pla de Sant Joan, clau PPU 01, per dessota del qual discorre la infraestructura de drenatge dels sectors inclosos a l'àmbit del paratge Eixample
Urbanisme
Preus públics
Edictes de preus públics dels espectacles culturals per al 2024 al Teatre la Gorga
Serveis econòmics
304
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2024
Serveis econòmics
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 24 de gener de 2024
Secretaria
Calendari del contribuent
Edicte d'aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici 2024
Serveis econòmics
304
Expedients en informació pública
Modificació del Projecte d'urbanització del PAU 06 (antiga UA 19) Balitrà de Dalt
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 10 de gener de 2024
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple extraordinari de 28 de desembre de 2023
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 19 de desembre de 2023
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2023
Secretaria
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2024
Serveis econòmics
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.