Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 10 d'abril de 2024
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 16 de gener de 2024
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 19 de març de 2024
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació de la modificació del reglament regulador del servei públic municipal de casal d'estiu per a infants i joves de Palamós i Sant Joan 2024
Joventut
29
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de Junta de Govern Local de 27 de març de 2024
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació del Projecte de reparcel·lació del PMU 08 "Camí de la Font Nord"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació del Projecte de reparcel·lació del PMU 07 "Camí de la Font Sud"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de les Modificacions de Crèdits 4, 5 i 6/2024
Serveis econòmics
4
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de Junta de Govern Local de 13 de març de 2024
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2024
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 20 de febrer de 2024
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2024
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d’ampliació de la zona d’aparcament provisional al Sector Sud Pla de Sant Joan (Clau PPU 01).
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'asfaltatge de trams de carrers afectats pel trànsit pesat al Port de Palamós. Ronda de l'Est, entre el Camí Vell de la Fosca i Àngel Guimerà (Fase 1 i 2).
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Relació de béns i drets afectats per l'ocupació directa dels terrenys destinats a vial situats dins el sector Sud Pla de Sant Joan, clau PPU 01, per dessota del qual discorre la infraestructura de drenatge dels sectors inclosos a l'àmbit del paratge Eixample
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.