Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Ofertes de treball
Concurs lliure de mèrits i capacitats d'un dinamitzador juvenil
Recursos humans
14
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 d'abril de 2017
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 14 de març de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic "parc de les olors del Surolí"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'entorn del carrer Santa Joaquima de Verdruna, estalvi energètic fase 3.
Urbanisme
Llistes d'admesos i exclosos / Dates de les proves
Edicte de la llista d'admesos, composició del tribunal i data de les proves d'un tècnic de Participació Ciutadana
Recursos humans
12
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 6 d'abril de 2017
Secretaria
Estudis i projectes
Estudi estimatiu del potencial de sòl industrial a l’entorn del municipi de Palamós
Urbanisme
30196
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2017
Secretaria
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2016
Àrea econòmica
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma i conservació del Pont de Ferro
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la unitat d’habitatges compresa entre els números 1, 3, 5 ,7 ,9 del carrer Garbí.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2017
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 14 de febrer de 2017
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.