Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries de renovació de l’enllumenat exterior en el carrer Rutlla Baixa, carrer Rutlla Alta i carrer Justícia
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local extraordinària de 12 de març de 2020.
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries de consolidació i regularització del paviment de sauló en un tram de la part central del passeig de Mar de Palamós entre els carrers Avió i Mercè
Urbanisme
Ajuts i subvencions
Aprovació de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i solidaritat de caràcter general per a 2020
Joventut
8
Expedients en informació pública
Modificació núm. 21 del Pla d'ordenació urbanística municipal per concretar la ubicació i detallar les condicions del sistema d'equipaments de transport previst en el PPU 01 "Sector Sud Pla de Sant Joan"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries per a la construcció d’un col·lector a l’avinguda Onze de Setembre de Palamós
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 18 de febrer de 2020
Secretaria
Expedients en informació pública
Expedient de sol·licitud de llicència ambiental d'una activitat d'estació de servei (venda al detall de carburants per a motors de combustió interna), ubicada al C/ Rafel Savalls, núm. 1.
Activitats
32
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 de febrer de 2020
Secretaria
Licitacio concessions Mercat
Licitacio concessions Mercat
Mercats
2
Expedients en informació pública
Llicència d'usos provisionals per a la reforma interior d’un local per destinar-lo a sala recreativa i bingo a l'avinguda Onze de Setembre, 35
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2020
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de gener de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2020
Secretaria
Planejament derivat tràmit
Suspensió de llicències en motiu de l'aprovació incial del Pla de millora urbana d’un solar situat al camí del Pla del Llop, 9
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.