Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Secretaria
Ordenances fiscals
2018. Preus públics d'espectacles culturals
Àrea econòmica
Actes del Ple
Acta de Ple de 13 de març de 2018
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 de març de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 4/2018
Àrea econòmica
18
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles sota control d'horari limitat.
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a dotar de subministrament elèctric el castell de Sant Esteve de Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’enllumenat del tram de passeig de Mar entre els carrers de l’Aragó i del Mar.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'urbanització de l'eixample delimitat pels carrers Carmel, President Macià, Enric Vincke i Indústria
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 13 de febrer de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries per a la integració paisatgística de l'aparcament de servei a la platja de Castell
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2018
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2018
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.