Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries per a la integració paisatgística de l'aparcament de servei a la platja de Castell
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació definitiva i publicació íntegra del text de l'ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles sota control d'horari limitat.
Policia
11
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Medi ambient i control sanitari
39
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2018
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de gener de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a l'asfaltatge d'un tram de la Ronda de l'Est - entre el carrer Roqueta i Camí Vell de la Fosca
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de la sessió de Ple de 9 de gener de 2018
Secretaria
Calendari del contribuent
Calendari del contribuent 2018
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2017
Secretaria
Ordenances fiscals
2018. Ordenances fiscals (document únic)
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Ordenança fiscal 1: Impost sobre béns immobles
Àrea econòmica
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.