Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Pla Municipal de Prevenció de Residus 2018-2020.
Medi ambient i control sanitari
28
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2018
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 13 de novembre de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries per a la construcció d'un col.lector d'aigües plujanes als carrers del Mar (TM Palamós) i Mestral (TM. Calonge i Sant Antoni).
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2018
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2018
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 16 d'octubre de 2018
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 18 d'octubre de 2018
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d’obres locals ordinàries per a l’arranjament de diferents trams de voreres , (av. Catalunya, carrer Sant Joan Baptista la Salle, Muntaner, Foment i passatge de la Fosca). Actuacions 2018
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2018
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries d'obertura d'un accés des de l'avinguda Àngel Guimerà a l'aparcament provisional del PMU 05
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 18 de setembre de 2018
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 de setembre de 2018
Secretaria
Actes del Ple
Acta de la sessió extraordinària de Ple de 31 d'agost de 2018
Secretaria
Ordenances fiscals
2018. Preus públics d'espectacles culturals
Àrea econòmica
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.