Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2016
Secretaria
Ofertes de treball
Concurs oposició de dos llocs de treball d'oficial d'oficis de la Brigada Municipal mitjançant promoció interna.
Recursos humans
12
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries d'arranjament d'un tram del Camí de Castell
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres ordinàries per a la construcció d'un col.lector d'aigues esiduals al carrer del Mar
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic parc d'aventura al bosc
Urbanisme
Plans sectorials
Pla d’Equipaments Culturals de Palamós
Cultura
Plans sectorials
Pla d’acció per a l’energia sostenible
Medi ambient i control sanitari
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2016
Secretaria
Plans sectorials
Pla estratègic de desenvolupament local de Palamós 2025
Promoció econòmica
Plans sectorials
Pla de programació de l'emissora municipal Ràdio Palamós (2014-2018)
Organització
Plans sectorials
Projecte educatiu de Palamós
Ensenyament
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma dels banys de la planta primera de l'aula d'aprenentatge.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 d'agost de 2016
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple de 12 de juliol de 2016
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 d'agost de 2016
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.