Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici 2018
Àrea econòmica
21
Expedients en informació pública
Modificació Reglament d'ús Aula d'Aprenentatge. 4509
Ensenyament
41
Expedients en informació pública
Modificació d'ordenances fiscals per al 2018
Àrea econòmica
38
Actes del Ple
Acta de Ple de 10 d'octubre de 2017
Secretaria
Planejament general vigent
Modificació núm. 10 del Pla d'ordenació urbanística municiapl que consisteix en la correcció d'errors i ajustaments de quinze de les seves determinicaions
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 5 d'octubre de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinaries per a l’asfaltatge de l’avinguda del Mediterrani, carrer Gaspar Matas i carrer Juli Garreta. Actuacions any 2017
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 21 de setembre de 2017
Secretaria
Plans sectorials
Pla Estratègic de Participació Ciutadana 2017-2021
Participació
Plans sectorials
Projecte Educatiu de Palamós 2017
Ensenyament
Actes del Ple
Acta de Ple de 12 de setembre de 2017
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Reglament d'ús de l'aula d'aprenentatge
Secretaria
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic d’integració paisatgística i implantació d’un aparcament al servei de la platja de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinaries per a la restauració ambiental i millora paisatgística de la zona d'acollida i accés a la platja de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries constructiu de portada d’aigües al servei de l’espai natural del Castell
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.