Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 12 de juny de 2024
Secretaria
Planejament derivat tràmit
Modificació del PMU 07 "Camí de la Font Sud" que modifica la normativa urbanística
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 de maig de 2024
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de maig de 2024
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de les Modificacions de Crèdits 13 i 14/2024 del Pressupost 2024
Serveis econòmics
5
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2024
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a la celebració de l’activitat extraordinària “white summer 2024” situat a Fontoriola, polígon 3, parcel·la 18, del terme municipal de Palamós.
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 16 d'abril de 2024
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2024
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de creació d’una àrea logística pel servei de recollida de residus i recuperació ambiental dels terrenys annexos
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del passeig del Mar
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 10 d'abril de 2024
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 16 de gener de 2024
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 19 de març de 2024
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de Junta de Govern Local de 27 de març de 2024
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.