Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Àrea econòmica
32
Planejament general en tràmit
Modificació num. 10 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la correcció d'errors i ajustaments de setze de les seves determinacions
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres ordinàries d'adequació dels terrenys per destinar-los ocasionalment a activitas de lleure, recreatives i culturals.
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Aprovació inicial del Projecte d'obres ordinàries de soterrament de la xarxa de telefonia i electricitat entre els carrers Nàpols, Indústria i del Mar.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 6 d'octubre de 2016
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 13 de setembre de 2016
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2016
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries d'arranjament d'un tram del Camí de Castell
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres ordinàries per a la construcció d'un col.lector d'aigues esiduals al carrer del Mar
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic parc d'aventura al bosc
Urbanisme
Plans sectorials
Pla d’Equipaments Culturals de Palamós
Cultura
Plans sectorials
Pla d’acció per a l’energia sostenible
Medi ambient i control sanitari
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2016
Secretaria
Plans sectorials
Pla estratègic de desenvolupament local de Palamós 2025
Promoció econòmica
Plans sectorials
Pla de programació de l'emissora municipal Ràdio Palamós (2014-2018)
Organització
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.