Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de juliol de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta de la sessió extraordinària de Ple de Constitució del 15 de juny de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local extraordinària de 12 de juny de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte informació pública llicència ambiental de venda de carburants (estació de servei) al C/ Rafel Savalls, 1
Activitats
3
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 10/2019
Àrea econòmica
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2019
Àrea econòmica
Instruments de gestió urbanística
Compte de Liquidació Definitiva del Projecte de reparcel·lació del PAU 02 “Castell de Sant Esteve de la Fosca”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de renovació de l'enllumenat exterior a l'entorn del carrer Riera. Estalvi energètic fase V.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 16 de maig de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries d'urbanització de l'àmbit comprès entre cm de Cap de Planes, c de la Roca Negra i c del Rec, amb dos carrers interiors inclosos en el sector de la Fosca
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 20 del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la regulació del regruix de façanes per a la millora tèrmica dels edificis existents.
Urbanisme
Actes del Ple
Acta del Ple de 7 de maig de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local extraordinària de 29 d'abril de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 18 d'abril de 2019
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.