Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Aprovació inicial de l'ordenança de gestió de residus i neteja viària del municipi de Palamós
Medi ambient i control sanitari
35
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2023
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta dels béns i drets afectats pel POUM per a la formació del camí d’accés a la franja perimetral de protecció del PAU 06 paratge Belitrà de Dalt
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de novembre de 2023
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple extraordinari de 6 de novembre de 2023
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2023
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 17 d'octubre de 2023
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Serveis econòmics
18
Expedients en informació pública
2023-5763 Modificació del Reglament intern d'ús i funcionament de la Biblioteca municipal
Biblioteca
16
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries de reforma de l’habitatge ubicat al C/ Adrià Álvarez, núm. 22, 2n
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de remodelació de diversos trams de carrers per a la mobilitat segura i sostenible
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 d'octubre de 2023
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Aprovació inicial de la modificació del Reglament intern d'ús i funcionament de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós
Organització
3
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2023
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2023
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.