Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2017
Secretaria
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2016
Àrea econòmica
Impresos recursos humans
Sol·licitud de participació en el concurs oposició d'un agent interí de la Policia Local
Recursos humans
3
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma i conservació del Pont de Ferro
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la unitat d’habitatges compresa entre els números 1, 3, 5 ,7 ,9 del carrer Garbí.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2017
Secretaria
Ofertes de treball
Edicte bases reguladores del concurs oposició d'un agent interí de la Policia Local
Recursos humans
3
Actes del Ple
Acta de Ple de 14 de febrer de 2017
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2017
Secretaria
Ordenances fiscals
Ordenances fiscals 2017 (document únic)
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2017
Secretaria
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2017
Àrea econòmica
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2015
Àrea econòmica
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 10 del POUM, consistent en la correcció d'errors i ajustaments de setze de les seves determinacions
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 26 de gener de 2017
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.