Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 7/2021
Àrea econòmica
7
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 6/2021
Àrea econòmica
7
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 5/2021
Àrea econòmica
7
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2021
Secretaria
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2021
Àrea econòmica
Actes del Ple
Acta de Ple de 16 de març de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de març de 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de les Modificacions de Crèdit 5, 6 i 7/2021 del Pressupost 2021
Àrea econòmica
2
Calendari del contribuent
Calendari del contribuent 2021
Àrea econòmica
262
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS 2021
Àrea econòmica
262
Altres activitats
edicte de subhasta vehicle en l'expedient administratiu de constrenyiment EV-1250002173 (2586/2018) - 13328/2020 davant el Consell Comarcal del Baix Empordà
Àrea econòmica
27
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 16 de febrer de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple de 19 de gener de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de febrer de 2021
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.