Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de la reforma integral de la deixalleria.
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Edicte d'aprovació de la documentació tècnica per a l'asfaltatge del carrer Alba, Sa Bruguera i av. Catalunya. Actuacions any 2021.(Fases 1 i 2).
Urbanisme
28
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 16 de setembrede 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació Inicial de les Modificacions de Crèdits 19 i 20/2021 del Pressupost 2021
Àrea econòmica
23
Actes del Ple
Acta de Ple de 20 de juliol de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2021
Secretaria
Plans sectorials
Pla Local de Joventut 2016-2019
Joventut
831
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 19 d'agost de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 5 d'agost de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 de juliol de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 15 de juny 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa dels terrenys destinats a l’estació d’autobusos, al sector PPU 01 anomenat “Sector Sud Pla de Sant Joan”
Urbanisme
Ordenances fiscals
Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per l'ocupació del domini públic
Àrea econòmica
95
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.