Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Impresos recursos humans
Sol·licitud de participació en el concurs lliure de mèrits d'un tècnic interí de participació ciutadana
Recursos humans
13
Anuncis resultats de les proves
Anunci del resultat final del procés de selecció per constituir una borsa d'auxiliars administratius
Recursos humans
5
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2017
Secretaria
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2017
Àrea econòmica
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2015
Àrea econòmica
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 10 del POUM, consistent en la correcció d'errors i ajustaments de setze de les seves determinacions
Urbanisme
Anuncis resultats de les proves
Anunci dels resultats de l'entrevista del procés de selecció per constituir una borsa d'auxiliars administratius
Recursos humans
5
Anuncis resultats de les proves
Anunci del resultat de la segona prova del procés de selecció per constituir una borsa d'auxiliars administratius
Recursos humans
5
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 26 de gener de 2017
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 17 de gener de 2017
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 12 de gener de 2017
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del mur de la plaça Pere el Gran.
Urbanisme
Calendari del contribuent
Calendari del contribuent 2017
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2016
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries per a la construcció d'un aparcament povisional al PMU 05. Carrer de la Riera
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.