Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 de setembre de 2018
Secretaria
Actes del Ple
Acta de la sessió extraordinària de Ple de 31 d'agost de 2018
Secretaria
Ordenances fiscals
2018. Preus públics d'espectacles culturals
Àrea econòmica
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma de la façana del local de les Galeries Carme al carrer Dídac Garrell, 12
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2018
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer de la Riera
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Nàpols
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'arranjament d'un tram de passeig del Mar, entre els carrers de l'Aragó i del Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació de preu públic del circuit de cinema català "Cicle Gaudí".
Àrea econòmica
99
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'un espai d'usos polivalents al carrer Dídac Garrell, 12.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 9 d'agost de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte pel qual se somet a informació pública la sol·licitud de llicència ambiental d'una activitat de planta de transferència de residus municipals (rebuig i fracció orgànica), aparcament, taller i rentat de maquinària i oficines (exp. 2018-1730)
Activitats
8
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'un sistema fix de videovigilància a quatre punts d'accés al municipi de Palamós
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2018
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.