Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'una pilona retràctil al carrer Dídac Garrell
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Revisió del Projecte d'obres locals ordinàries per a la construcció d'una zona d'aparcament al carrer Almogàvers
Urbanisme
Ordenances i reglaments municipals
Reglament regulador del servei d'activitats de lleure i esbarjo del casal d'estiu i altres casals per a nens i joves de Palamós i Sant Joan.
Secretaria
Ordenances fiscals
2018. Preus públics del Casal d'estiu
Àrea econòmica
Expedients en informació pública
Modificació núm 15 del POUM consistent en la inclusió de 7 elements en el catàleg de béns protegits. Fitxes 91 i 97
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 8 de maig de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació dels preus públics del Casal d'estiu municipal de Palamós pel 2018.
Àrea econòmica
99
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'un rètol informatiu de l'espai natural de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 10/2018 del Pressupost 2018
Àrea econòmica
12
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de renovació de l'enllumenat exterior a l'entorn del carrer Josep Carbó i Vidal. Estalvi energètic fase IV.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2018
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 10 d'abril de 2018
Secretaria
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2017
Àrea econòmica
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.