Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes del Ple
Acta de Ple de 12 de març de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 9 d'abril de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la creació d'una oficina de turisme al Passeig del Mar, 2.
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Àmbit subjecte a suspensió de llicències en relació a la Modificació núm. 19 del POUM Palamós que afecta la delimitació de l’equipament Casa del Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 19 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Palamós que afecta la delimitació de l’equipament Casa del Mar
Urbanisme
Ordenances fiscals
2019. Preus públics pels diferents espectacles culturals
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 4 de d'abril de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local extraordinària de 2 d'abril de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 21 de març de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació Núm. 18 del Pla d’ordenació urbanística municipal, supressió de l’acotació de la fondària edificable d’alguns rengles d’edificació
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la renovació de l’ascensor en l’edifici de l’Ajuntament
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 14 de febrer de 2019
Secretaria
Planejament general en tràmit
Modificació núm 17 del POUM, referent a l'article 102 de les Normes Urbanístiques
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.