Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Aprovació inicial del Projecte Educatiu de Palamós 2017.Exp.2016/799
Ensenyament
41
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2017
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 13 de juny de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació de crèdits 10/2017 del Pressupost 2017
Àrea econòmica
15
Avís incidència
Incidència per a la realització de tràmits telemàtics i explicació de com resoldre el problema
Organització
157
Plans sectorials
Pla estratègic de subvencions 2016-2019
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'1 de juny de 2017
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 9 de maig de 2017
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació núm 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a la subzona industrial compacta Clau 7C
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del passeig de les Pites
Urbanisme
Expedients en informació pública
Exp.2017/2095 Aprovació inicial de l'actualització dels Plans d'Actuació Municipal.
Protecció civil
7
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del mur de la plaça dels Comtes de Palamós
Urbanisme
Expedients en informació pública
Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal 06 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament a l'Escola Municipal d'Adults.
Àrea econòmica
3
Expedients en informació pública
Projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable de portada d'aigües a l'aparcament al servei de l'espai natural de Castell
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.