Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2020
Àrea econòmica
5
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 19 i 21/2019
Àrea econòmica
5
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 31 d'octubre de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 17 d'octubre de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 17 d'octubre de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació incial del Projecte d'obres locals ordinàries d'asfaltatge de trams de l'avinguda Catalunya, Onze de Setembre, Ametlla de Mar, Josep Joan i Joan Vilar. Actuacions 2019
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres ordinàries de reforma de la plaça Murada
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 23 del POUM per a la inclusió del Mas Llonch en el catàleg de masies i cases rurals
Urbanisme
Actes del Ple
Acta del Ple del 17 de setembre de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple extraordinari de 16 d'octubre de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació provisional de la modificació de diferents Ordenances Fiscals 2020.
Àrea econòmica
13
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 3 d'octubre de 2019
Secretaria
Planejament derivat tràmit
Modificació núm. 24 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, que afecta el pati de l’ illa delimitada per l'avinguda Onze de Setembre i els carrers Mossèn Cinto Verdaguer , Miguel de Cervantes i Dídac Garrell i Tauler.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2019
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.