Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Pla de millora urbana del tram de façana marítima corresponent a l'avinguda Onze e Setembre entre els carrers Perill i Tauler i Servià
Urbanisme
Preus públics
2021. Preus públics de vehicles als aparcaments municipals
Àrea econòmica
Actes del Ple
Acta de Ple de 20 d'abril de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 15 d'abril de 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries d’ampliació d’una vorera per a la millora de les condicions d’accessibilitat al passeig del Mar entre els carrers de la Mercè i Alba
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2021
Secretaria
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2021
Àrea econòmica
Actes del Ple
Acta de Ple de 16 de març de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de març de 2021
Secretaria
Calendari del contribuent
Calendari del contribuent 2021
Àrea econòmica
232
Ordenances fiscals
ORDENANCES FISCALS 2021
Àrea econòmica
232
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 16 de febrer de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple de 19 de gener de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de febrer de 2021
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.