Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la il·luminació de l’escultura Palamós, paradís de la vela
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 14 de juny de 2018
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 12 de juny de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació núm. 16 del POUM per fer possible la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preeexistents
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de creació d’una zona d’esbarjo per a gossos al costat de la riera Aubi
Urbanisme
Ordenances fiscals
2018. Preus públics de les activitats del festival ONADANCE
Àrea econòmica
Ordenances fiscals
2018. Preus públics de l’aparcament a la platja de Castell
Àrea econòmica
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 12/2018
Àrea econòmica
22
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma de la plaça de Vila-romà
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació del Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials per a l'exercici 2018
Àrea econòmica
10
Expedients en informació pública
Edicte d'exposisició pública de la matrícula provisional de l'IAE per a l'exercici 2018
Àrea econòmica
13
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'una pilona retràctil al carrer Dídac Garrell
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2018
Secretaria
Expedients en informació pública
Revisió del Projecte d'obres locals ordinàries per a la construcció d'una zona d'aparcament al carrer Almogàvers
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.