Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 18/2019
Àrea econòmica
23
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per la construcció d'un camí de ronda i plantacions que desenvolupa l'Avantprojecte per la creació d'una infraestructura verda multifuncional per a passejar, fer esport i conèixer la natura, la cultura i la història de Palamós.
Urbanisme
33
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'extracció de la flora exòtica invasora i treballs forestals que desenvolupa l'Avantprojecte per la creació d'una infraestructura verda multifuncional per a passejar, fer esport i conèixer la natura, la cultura i la història de Palamós
Urbanisme
33
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple de 30 de juliol de 2019.
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 d'agost de 2019
Secretaria
Pressupost
Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer 2019-2020
Àrea econòmica
466
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 d'agost de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple extraordinari d 9 de juliol de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'adequació de l'edifici del mercat
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 25 de juliol de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 de juliol de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta de la sessió extraordinària de Ple de Constitució del 15 de juny de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local extraordinària de 12 de juny de 2019
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.