Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament general vigent
Sentència núm. 262 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, referent a l'expropiació dels terrenys coneguts com Mas Oliver
Urbanisme
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de crèdits 19/2020
Àrea econòmica
1
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de crèdits 17/2020
Àrea econòmica
1
Licitacio concessions Mercat
2a Licitació de concessions del Mercat municipal
Mercats
2
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 d'octubre de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 d'octubre de 2020
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 20 d'octubre de 2020
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d’un sistema fix de videovigilància i captació de matrícules a 5 punts d’accés al municipi de Palamós
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 15 d'octubre de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'1 d'octubre de 2020
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 15 de setembre de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 17 de setembre de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 d'agost de 2020
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 6 d'agost de 2020
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.