Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial del Pressupost de l'exercici 2020
Àrea econòmica
28
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 19 i 21/2019
Àrea econòmica
28
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 18/2019
Àrea econòmica
2
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 3 d'octubre de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació núm. 24 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, que afecta el pati de l’ illa delimitada per l'avinguda Onze de Setembre i els carrers Mossèn Cinto Verdaguer , Miguel de Cervantes i Dídac Garrell i Tauler.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per la construcció d'un camí de ronda i plantacions que desenvolupa l'Avantprojecte per la creació d'una infraestructura verda multifuncional per a passejar, fer esport i conèixer la natura, la cultura i la història de Palamós.
Urbanisme
2
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'extracció de la flora exòtica invasora i treballs forestals que desenvolupa l'Avantprojecte per la creació d'una infraestructura verda multifuncional per a passejar, fer esport i conèixer la natura, la cultura i la història de Palamós
Urbanisme
2
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 5 de setembre de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple de 30 de juliol de 2019.
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 d'agost de 2019
Secretaria
Pressupost
Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer 2019-2020
Àrea econòmica
435
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 8 d'agost de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta del Ple extraordinari d 9 de juliol de 2019
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries d'adequació de l'edifici del mercat
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.