Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'informació pública del Compte General de l'exercici 2022
Serveis econòmics
28
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2023
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2018
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple extraordinari d'11 de maig de 2023
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries d’adequació d’un local per al dipòsit de l'arxiu municipal a la nau dels 50 metres
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 4 de maig de 2023
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de les Modificacions de Crèdits 12/2023 i 13/2023
Serveis econòmics
7
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local extraordinària de 2 de maig de 2023
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 18 d'abril de 2023
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 d'abril de 2023
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació de l'Ordenança fiscal número 4 de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Serveis econòmics
6
Plans estratègics de subvencions
Plans estratègics de subvencions
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 6 d'bril de 2023
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de març de 2023
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2023
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.