Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Ordenances fiscals
Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per l'ocupació del domini públic
Àrea econòmica
190
Ordenances fiscals
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs
Àrea econòmica
190
Ordenances fiscals
Ordenances fiscals 2021
Àrea econòmica
190
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 13/2021 del Pressupost 2021
Àrea econòmica
25
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Nou Projecte d'obres locals ordinàries d’arranjament del carrer d’Arnau Sa Bruguera (fase II)
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de millora de l’accessibilitat a la zona d’aparcament del Cervantes. Accés de vianants i vehicles des del Carrer Balmes
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'exposició pública del Compte General de l'exercici 2020
Àrea econòmica
6
Actes del Ple
Acta de Ple de 18 de maig de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 13 de maig de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2021
Secretaria
Planejament derivat tràmit
Pla de millora urbana del tram de façana marítima corresponent a l'avinguda Onze e Setembre entre els carrers Perill i Tauler i Servià
Urbanisme
Preus públics
2021. Preus públics de vehicles als aparcaments municipals
Àrea econòmica
Actes del Ple
Acta de Ple de 20 d'abril de 2021
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.