Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d'obres local ordinàries de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'entorn del carrer Pere Joan. Estalvi energètic. Fase 3
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 10 d'agost de 2017
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2017
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de l'11 de juliol de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de gran reparació de la torre de telecomunicacions de l'Ajuntament al Molí de Vent
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 13 del POUM per a la instal·lació d'un ascensor als edificis del carrer Sant Esteve, 29, blocs I i III, d'acord amb l'article 97.3 del TRLUC
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de pavimentació de l'accés de l'escola Vila-romà
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Presentació preliminar del Projecte d’urbanització de l’àmbit Eixample II
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació del text refós del Projecte d’urbanització del PMU11 “Sector càmping Vila-romà”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'un tram del camí de Castell entre el càmping Benelux i el límit del terme municipal
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2017
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2017
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 13 de juny de 2017
Secretaria
Avís incidència
Incidència per a la realització de tràmits telemàtics i explicació de com resoldre el problema
Organització
101
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.