Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes del Ple
Acta del Ple de 12 de juliol de 2016
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 d'agost de 2016
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'urbanització PAU 01. Illa delimitada pels carrers Sant Antoni, Alba, Santa Marta i Carmel.
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel·lació de l’illa delimitada pels carrers Sant Antoni, Alba, Santa Marta i Carmel. PAU 01
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries de rehabilitació del campanar de l'església de Santa Maria del Mar
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2016
Secretaria
Subvenció Cultura
Subvenció Carnaval 2017
Cultura
12
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2016
Secretaria
Llistes d'admesos i exclosos / Dates de les proves
Edicte llista d'admesos i exclosos del concurs per constituir borsa de personal amb categoria bibliotecari
Recursos humans
19
Llistes d'admesos i exclosos / Dates de les proves
Edicte llista d'admesos i exclosos del concurs lliure de dues places de tècnic superior en dret
Recursos humans
33
Actes del Ple
Acta de Ple de 14 de juny de 2016
Secretaria
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic dels equipaments comunitaris
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 30 de juny de 2016
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2016
Secretaria
Planejament derivat vigent
Pla especial urbanístic d'implantació d'una planta de valorització de terres i runes al paratge Balitrà
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.