Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 18/2024 de crèdit extraordinari
Serveis econòmics
3
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 17/2024 de suplement de crèdit
Serveis econòmics
3
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de les Modificacions de crèdits 19, 20 i 25/2024
Serveis econòmics
19
Actes del Ple
Acta de Ple de 18 de juny de 2024
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2024
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació del padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials de l'exercici 2024
Serveis econòmics
14
Expedients en informació pública
Avanç de la Modificació núm. 31 del POUM per a la precisió de límits dels espais oberts delimitats en PTPCG i delimitació del sector d’equipaments sanitaris Pla de Gorgoll, clau PPU12
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries per a l’adaptació dels carrers d’accés a la nova estació d’autobusos
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2024
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 12 de juny de 2024
Secretaria
Planejament derivat tràmit
Modificació del PMU 07 "Camí de la Font Sud" que modifica la normativa urbanística
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 de maig de 2024
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de maig de 2024
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2024
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 16 d'abril de 2024
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.