Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'11 d'agost de 2022
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2022
Secretaria
Instruments de gestió urbanística
Operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació del PMU 07 "Camí de la Font Sud"
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2022
Secretaria
Expedients en informació pública
Modificació puntual núm. 32 del POUM . Article 183 “Condicions generals sobre reserva de garatges en les edificacions”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació numero 28 del POUM, que afecta l’àmbit d’actuació per a l’execució de la infraestructura urbanística comuna del Paratge Eixample, clau AAIC02
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple de 19 de juliol de 2022
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de les Modificacions de Crèdits 22 i 23/2022 del Pressupost 2022
Àrea econòmica
5
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de juny de 2022
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2022
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2022
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 2 de juny de 2022
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 19 de maig de 2022
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte per a l’asfaltatge de trams de carrers afectats pel trànsit pesat al Port de Palamós. ronda de l’Est (entre camí Vell de la Fosca – Àngel Guimerà) i carrer Sa Bruguera (entre Àngel Guimerà i Rovira i Bastons)
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de Ple del 17 de maig de 2022
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.