Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Anuncis resultats de les proves
Anunci del resultat del concurs de mèrits i capacitats d'un tècnic/a d'esports
Recursos humans
16
Actes del Ple
Acta de la sessió de Ple de 14 de novembre de 2017
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2017
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres ordinaries per a la restauració ambiental i millora paisatgística de la zona d'acollida i accés a la platja de Castell
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del estacionament de vehicles sota control d'horari limitat
Policia
30
Expedients en informació pública
Informació pública de l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 14
Àrea econòmica
30
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Medi ambient i control sanitari
26
Expedients en informació pública
Modificació núm.14 del POUM per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’edifici Celistia
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla especial urbanístic dels equipaments comunitaris
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic de la portada d'aigües a l'aparcament de l'espai nautral de Castell
Urbanisme
Actes del Ple
Acta de la sessió de Ple extraordinari de 25 d'octubre de 2017
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma de l’oficina d’atenció al ciutadà de la Policia Local
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.