Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2021
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de setembre de 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Reglament de la Taula Local d'Habitatge
Urbanisme
29
Expedients en informació pública
Reglament municipal dels habitatges d'emergències
Urbanisme
29
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de la reforma integral de la deixalleria.
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Edicte d'aprovació de la documentació tècnica per a l'asfaltatge del carrer Alba, Sa Bruguera i av. Catalunya. Actuacions any 2021.(Fases 1 i 2).
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 16 de setembrede 2021
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació Inicial de les Modificacions de Crèdits 19 i 20/2021 del Pressupost 2021
Àrea econòmica
2
Actes del Ple
Acta de Ple de 20 de juliol de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2021
Secretaria
Plans sectorials
Pla Local de Joventut 2016-2019
Joventut
810
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 19 d'agost de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 5 d'agost de 2021
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2021
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.