Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8/2022 de suplement de crèdit
Àrea econòmica
6
Expedients en informació pública
Ordenança reguladora del servei del taxi 2021-4990
Policia
28
Impresos de mercats
Sol·licitud d’autorització de lloc de venda no sedentària al mercat ocasional “Mercat artesà de Festa Major 2022”.
Mercats
7
Impresos de mercats
Sol·licitud d’autorització de lloc de venda no sedentària al mercat ocasional “Mercat artesà d’estiu de la Fosca 2022"
Mercats
7
Expedients en informació pública
Llicència urbanística d'usos i obres provisonals per a la construcció d'una piscina al carrer de la Font, 58.
Urbanisme
Impresos cultura i patrimoni
Convocatòria de la Beca Cooperativa La Equitativa 2022-2023
Cultura
53
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 5 de maig de 2022
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 19 d'abril de 2022
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 21 d'abril de 2022
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 8/2022 de suplement de crèdit
Àrea econòmica
1
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 7 d'abril de 2022
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 24 de març de 2022
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 15 de març de 2022
Secretaria
Planejament general en tràmit
Àmbit de suspensió de llicències Modificació núm. 30 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, exclusió del mas Oliver com a equipament del PMU 05 “Carrer de la Riera”
Urbanisme
Planejament general vigent
Modificació núm. 30 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, exclusió del mas Oliver com a equipament del PMU 05 “Carrer de la Riera”
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.