Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local d'1 de desembre de 2016
Secretaria
Ofertes de treball
Concurs lliure de mèrits per constituir una borsa d'auxiliars administratius per possibles contractacions temporals o nomenaments interins
Recursos humans
10
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2016
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple d'11 d'octubre de 2016
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 3 de novembre de 2016
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 20 d'octubre de 2016
Secretaria
Planejament general en tràmit
Modificació num. 10 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la correcció d'errors i ajustaments de setze de les seves determinacions
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres ordinàries d'adequació dels terrenys per destinar-los ocasionalment a activitas de lleure, recreatives i culturals.
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Aprovació inicial del Projecte d'obres ordinàries de soterrament de la xarxa de telefonia i electricitat entre els carrers Nàpols, Indústria i del Mar.
Urbanisme
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 6 d'octubre de 2016
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 13 de setembre de 2016
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2016
Secretaria
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries d'arranjament d'un tram del Camí de Castell
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres ordinàries per a la construcció d'un col.lector d'aigues esiduals al carrer del Mar
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic parc d'aventura al bosc
Urbanisme
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.