Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 16 de maig de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries d'urbanització de l'àmbit comprès entre cm de Cap de Planes, c de la Roca Negra i c del Rec, amb dos carrers interiors inclosos en el sector de la Fosca
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 20 del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la regulació del regruix de façanes per a la millora tèrmica dels edificis existents.
Urbanisme
Actes del Ple
Acta del Ple de 7 de maig de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 10/2019 del Pressupost 2019
Àrea econòmica
14
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local extraordinària de 29 d'abril de 2019
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 18 d'abril de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 12 de març de 2019
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 9 d'abril de 2019
Secretaria
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la creació d'una oficina de turisme al Passeig del Mar, 2.
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Àmbit subjecte a suspensió de llicències en relació a la Modificació núm. 19 del POUM Palamós que afecta la delimitació de l’equipament Casa del Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 19 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Palamós que afecta la delimitació de l’equipament Casa del Mar
Urbanisme
Ordenances fiscals
2019. Preus públics pels diferents espectacles culturals
Àrea econòmica
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 4 de d'abril de 2019
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.