Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Expedient de sol·licitud de llicència ambiental d'una activitat de taller de reparació mecànica amb cabina de pintura, ubicada al C/ Joan Rovira i Bastons, núm. 27.
Activitats
50
Expedients en informació pública
Aprovació inicial de la modificació de la relació de béns i drets, de les finques D i E, afectats per l’ocupació directa dels terrenys destinats a l’estació d’autobusos, al sector PPU 01 anomenat “Sector Sud Pla de Sant Joan”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 6/2023 del Pressupost 2023
Àrea econòmica
24
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 5/2023 del Pressupost 2023
Àrea econòmica
5
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la MOdificació de Crèdits 4/2023 del Pressupost 2023
Àrea econòmica
5
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2023
Secretaria
Plans sectorials
Acord d'aprovació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima de la unitat de paisatge Gavarres Marítima
Medi ambient i control sanitari
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2023
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 21 de febrer de 2023
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2023
Secretaria
Plans sectorials
Pla Local de Joventut 2022-2025
Joventut
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 26 de gener de 2023
Secretaria
Actes del Ple
Acta de Ple de 17 de gener de 2023
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 12 de gener de 2023
Secretaria
Actes de la Junta de Govern Local
Acta de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2022
Secretaria
12345678910...

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.