Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Ordenances i reglaments municipals
Reglament de la Taula Local d'Habitatge
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Reglament de funcionament i règim d'adjudicació d'habitatges d'inclusió per emergències econòmiques i socials
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança reguladora de la via pública
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Reglament regulador del servei d'activitats de lleure i esbarjo del casal d'estiu i altres casals per a nens i joves de Palamós i Sant Joan.
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles sota control d'horari limitat.
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Reglament d'ús de l'aula d'aprenentatge
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Reglament d'ús de Can Pere Tià
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança reguladora del mercat d'estiu de venda no sedentària al passegi del Mar
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Reglament del registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Reglament regulador dels usos del Mas Guàrdies
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Municipal d'Adults.
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança general de gestió de residus municipals i de neteja viària.
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Reglament intern d'ús i funcionament de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou
Secretaria
Ordenances i reglaments municipals
Ordenança reguladora dels règims d'intervenció administrativa
Secretaria
1234

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.