Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament derivat vigent
Modificació del PMU 07 Camí de la Font Sud
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Modificació del PMU 08 Camí de la Font Nord
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla de millora urbana del tram de façana marítima corresponent a l'avinguda Onze e Setembre entre els carrers Perill i Tauler i Servià
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla de millora urbana d’un solar situat al camí del Pla del Llop, 9
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla especial urbanístic dels equipaments comunitaris
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla especial urbanístic de la portada d'aigües a l'aparcament de l'espai nautral de Castell
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla especial urbanístic d’integració paisatgística i implantació d’un aparcament al servei de la platja de Castell
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la unitat d’habitatges compresa entre els números 1, 3, 5 ,7 ,9 del carrer Garbí.
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla especial urbanístic parc d'aventura al bosc
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla especial urbanístic d'implantació d'una planta de valorització de terres i runes al paratge Balitrà
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla especial urbanístic càmping Benelux
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla de millora urbana Cases dels tapers
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla especial urbanístic autònom de l'àrea logística del servei de recollida de residus i neteja viària - Palamós
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Pla Parcial Urbanístic PPUO7 "La Pedrera"
Urbanisme
Planejament derivat vigent
Text refós del Pla de Millora Urbana del sector del Càmping Vila-romà, clau PMU 11.
Urbanisme
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.