Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 16 del POUM per fer possible la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preeexistents
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Modificació núm 15 del POUM consistent en la inclusió de 7 elements en el catàleg de béns protegits. Fitxes 91 i 97
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.