Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament general en tràmit
Suspensió de llicències en motiu de l'aprovació inicial de la Modificació número 25 del POUM consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l’acompliment dels deures urbanístics contrets
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 23 del POUM per a la inclusió del Mas Llonch en el catàleg de masies i cases rurals
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Modificació núm. 24 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, que afecta el pati de l’ illa delimitada per l'avinguda Onze de Setembre i els carrers Mossèn Cinto Verdaguer , Miguel de Cervantes i Dídac Garrell i Tauler.
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Àmbit subjecte a suspensió de llicències en relació a la Modificació núm. 19 del POUM Palamós que afecta la delimitació de l’equipament Casa del Mar
Urbanisme
Planejament general en tràmit
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.