Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic d’integració paisatgística i implantació d’un aparcament al servei de la platja de Castell
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic "parc de les olors del Surolí"
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic parc d'aventura al bosc
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic autònom de l'àrea logística del servei de recollida de residus i neteja viària - Palamós
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla Parcial Urbanístic PPUO7 "La Pedrera"
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla parcial urbanístic PPU02 "Sector Nord Pla de Sant Joan"
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.