Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament derivat tràmit
Suspensió de llicències en motiu de l'aprovació incial del Pla de millora urbana d’un solar situat al camí del Pla del Llop, 9
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla de millora urbana d’un solar situat al camí del Pla del Llop, 9
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic "parc de les olors del Surolí"
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla Parcial Urbanístic PPUO7 "La Pedrera"
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla parcial urbanístic PPU02 "Sector Nord Pla de Sant Joan"
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.