Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament derivat tràmit
Modificació núm. 24 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, que afecta el pati de l’ illa delimitada per l'avinguda Onze de Setembre i els carrers Mossèn Cinto Verdaguer , Miguel de Cervantes i Dídac Garrell i Tauler.
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic "parc de les olors del Surolí"
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla Parcial Urbanístic PPUO7 "La Pedrera"
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla parcial urbanístic PPU02 "Sector Nord Pla de Sant Joan"
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.