Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic d'infraestructures de Cala s'Alguer
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla de millora urbana del tram de façana marítima corresponent a l'avinguda Onze e Setembre entre els carrers Perill i Tauler i Servià
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla Parcial Urbanístic PPUO7 "La Pedrera"
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla parcial urbanístic PPU02 "Sector Nord Pla de Sant Joan"
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.