Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Planejament derivat tràmit
Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la unitat d’habitatges compresa entre els números 1, 3, 5 ,7 ,9 del carrer Garbí.
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic parc d'aventura al bosc
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic dels equipaments comunitaris
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla especial urbanístic autònom de l'àrea logística del servei de recollida de residus i neteja viària - Palamós
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla Parcial Urbanístic PPUO7 "La Pedrera"
Urbanisme
Planejament derivat tràmit
Pla parcial urbanístic PPU02 "Sector Nord Pla de Sant Joan"
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.