Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Instruments de gestió urbanística
Modificació de la relació de béns i drets, de les finques D i E, afectats per l’ocupació directa dels terrenys destinats a l’estació d’autobusos, al sector PPU 01 anomenat “Sector Sud Pla de Sant Joan”
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació del PMU 07 "Camí de la Font Sud"
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa dels terrenys destinats a l’estació d’autobusos, al sector PPU 01 anomenat “Sector Sud Pla de Sant Joan”
Urbanisme

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.