Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Instruments de gestió urbanística
Modificació del punt 11 de la memòria del Projecte d'urbanització del PMU11 del "Sector càmping Vila-romà" Text refós (Relatiu al termini d'execució de la 2a fase)
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel·lació de l’illa delimitada pels carrers Sant Antoni, Alba, Santa Marta i Carmel. PAU 01
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel·lació del PMU 08 "Camí de la Font Nord"
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel·lació del PMU 07 "Camí de la Font Sud"
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació del PMU 11 "Sector Càmping Vila.romà
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Modificació del Projecte de reparcel.lació del PAU09 "El Figuerà" (abans UA13)
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació del PAU 06 "Balitrà de Dalt" (antiga UA19)
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació voluntària del PAU 10
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació del PAU 17 "Carrer Mn. Gumersind 3"
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació del PAU 16 "Carrer Mn. Gumersind 2"
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació del PAU 22 "Carrer Mn. Gumersind 8"
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació del PAU 21 "Carrer Mn. Gumersind 7"
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació del PAU 20 "Carrer Mn. Gumersind 6"
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació del PAU 19 "Carrer Mn. Gumersind 5"
Urbanisme
Instruments de gestió urbanística
Projecte de reparcel.lació del PAU 18 "Carrer Mn. Gumersind 4"
Urbanisme
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.