Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte per a l’asfaltatge de trams de carrers afectats pel trànsit pesat al Port de Palamós. ronda de l’Est (entre camí Vell de la Fosca – Àngel Guimerà) i carrer Sa Bruguera (entre Àngel Guimerà i Rovira i Bastons)
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d’obres ordinàries de transformació de l'àmbit d'influència del passeig del Mar, fase 1 - tram entre el carrer del Mar i el carrer Aragó
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d’obres ordinàries d’adequació del camí de ronda Sota Pedró
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d’obres locals ordinàries per a l’enderroc d’alguns volums del mas Oliver
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries de la reforma integral de la deixalleria.
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Edicte d'aprovació de la documentació tècnica per a l'asfaltatge del carrer Alba, Sa Bruguera i av. Catalunya. Actuacions any 2021.(Fases 1 i 2).
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Nou Projecte d'obres locals ordinàries d’arranjament del carrer d’Arnau Sa Bruguera (fase II)
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries de millora de l’accessibilitat a la zona d’aparcament del Cervantes. Accés de vianants i vehicles des del Carrer Balmes
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres ordinàries d’ampliació d’una vorera per a la millora de les condicions d’accessibilitat al passeig del Mar entre els carrers de la Mercè i Alba
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d’un sistema fix de videovigilància i captació de matrícules a 5 punts d’accés al municipi de Palamós
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres ordinàries d’adequació de l’antiga escola Vila-romà per a admetre els usos compartits d’escola d’adults i institut-escola al carrer Riera, núm. 31
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d’obres locals ordinàries per a la instal·lació d'un creuament semafòric en la cruïlla de l’avinguda Catalunya amb el carrer Enric Vincke
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres locals ordinàries d'urbantzació de la Fosca Fase II
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d'obres ordinàries d’enderroc del menjador de l'antiga escola Vila.romà al carrer Riera, núm. 31
Urbanisme
Projecte d'obres ordinàries i projectes d'urbanització
Projecte d’obres ordinàries per a la instal·lació d’un carregador per a vehicles elèctrics en el passeig del Mar
Urbanisme
123456789

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.