Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Modificació núm.14 del POUM per a la supressió de barreres arquitectòniques en l’edifici Celistia
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 20/2017 del pressupost 2017
Àrea econòmica
25
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic de la portada d'aigües a l'aparcament de l'espai nautral de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Llicència ambiental lloguer d'embarcacions d'esbarjo i serveis de varador.
Activitats
23
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma de l’oficina d’atenció al ciutadà de la Policia Local
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació Reglament d'ús Aula d'Aprenentatge. 4509
Ensenyament
12
Expedients en informació pública
Modificació d'ordenances fiscals per al 2018
Àrea econòmica
9
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinaries per a l’asfaltatge de l’avinguda del Mediterrani, carrer Gaspar Matas i carrer Juli Garreta. Actuacions any 2017
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.