Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Aprovació inicial del Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta dels béns i drets afectats pel POUM i detallats en el Projecte d’obres locals ordinàries d’urbanització de la Fosca, fase II.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació número 25 del POUM consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l’acompliment dels deures urbanístics contrets
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'urbantzació de la Fosca Fase II
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.