Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 18/2019
Àrea econòmica
23
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per la construcció d'un camí de ronda i plantacions que desenvolupa l'Avantprojecte per la creació d'una infraestructura verda multifuncional per a passejar, fer esport i conèixer la natura, la cultura i la història de Palamós.
Urbanisme
33
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'extracció de la flora exòtica invasora i treballs forestals que desenvolupa l'Avantprojecte per la creació d'una infraestructura verda multifuncional per a passejar, fer esport i conèixer la natura, la cultura i la història de Palamós
Urbanisme
33
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'adequació de l'edifici del mercat
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.