Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de les Modificacions de crèdits 19, 20 i 25/2024
Serveis econòmics
19
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació del padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials de l'exercici 2024
Serveis econòmics
14
Expedients en informació pública
Avanç de la Modificació núm. 31 del POUM per a la precisió de límits dels espais oberts delimitats en PTPCG i delimitació del sector d’equipaments sanitaris Pla de Gorgoll, clau PPU12
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries per a l’adaptació dels carrers d’accés a la nova estació d’autobusos
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de creació d’una àrea logística pel servei de recollida de residus i recuperació ambiental dels terrenys annexos
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del passeig del Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.