Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte informació pública llicència ambiental de venda de carburants (estació de servei) al C/ Rafel Savalls, 1
Activitats
3
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de renovació de l'enllumenat exterior a l'entorn del carrer Riera. Estalvi energètic fase V.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries d'urbanització de l'àmbit comprès entre cm de Cap de Planes, c de la Roca Negra i c del Rec, amb dos carrers interiors inclosos en el sector de la Fosca
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 20 del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la regulació del regruix de façanes per a la millora tèrmica dels edificis existents.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 19 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Palamós que afecta la delimitació de l’equipament Casa del Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació Núm. 18 del Pla d’ordenació urbanística municipal, supressió de l’acotació de la fondària edificable d’alguns rengles d’edificació
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.