Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Aprovació incial del Projecte d'obres locals ordinàries d'asfaltatge de trams de l'avinguda Catalunya, Onze de Setembre, Ametlla de Mar, Josep Joan i Joan Vilar. Actuacions 2019
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres ordinàries de reforma de la plaça Murada
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 23 del POUM per a la inclusió del Mas Llonch en el catàleg de masies i cases rurals
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació provisional de la modificació de diferents Ordenances Fiscals 2020.
Àrea econòmica
13
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.