Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d’obres locals ordinàries per a l’arranjament de diferents trams de voreres , (av. Catalunya, carrer Sant Joan Baptista la Salle, Muntaner, Foment i passatge de la Fosca). Actuacions 2018
Urbanisme
Expedients en informació pública
Aprovació provisional de la modificació de diferents Ordenances Fiscals per a l'exercici 2019. Exp 2018/5939
Àrea econòmica
13
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'obertura d'un accés des de l'avinguda Àngel Guimerà a l'aparcament provisional del PMU 05
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'arranjament d'un tram de passeig del Mar, entre els carrers de l'Aragó i del Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació de preu públic del circuit de cinema català "Cicle Gaudí".
Àrea econòmica
44
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Nàpols
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Riera
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'una pilona retràctil al carrer Dídac Garrell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Expedient de tramitació dels usos i obres provisionals per a la renovació d'una gespa artificial a la zona esportiva Josep Massot i Saís, situat dins el sector PP1
Urbanisme
Expedients en informació pública
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic "parc de les olors del Surolí"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.