Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'una pilona retràctil al carrer Dídac Garrell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Revisió del Projecte d'obres locals ordinàries per a la construcció d'una zona d'aparcament al carrer Almogàvers
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm 15 del POUM consistent en la inclusió de 7 elements en el catàleg de béns protegits. Fitxes 91 i 97
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació dels preus públics del Casal d'estiu municipal de Palamós pel 2018.
Àrea econòmica
99
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'un rètol informatiu de l'espai natural de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 10/2018 del Pressupost 2018
Àrea econòmica
12
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de renovació de l'enllumenat exterior a l'entorn del carrer Josep Carbó i Vidal. Estalvi energètic fase IV.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Expedient de tramitació dels usos i obres provisionals per a la renovació d'una gespa artificial a la zona esportiva Josep Massot i Saís, situat dins el sector PP1
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació provisional de derogació de l'OF 6: taxa pels serveis de vigilància, control i higiene de gossos
Àrea econòmica
8
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva Josep Massot i Saís
Urbanisme
Expedients en informació pública
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries per a la integració paisatgística de l'aparcament de servei a la platja de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.