Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic d’integració paisatgística i implantació d’un aparcament al servei de la platja de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinaries per a la restauració ambiental i millora paisatgística de la zona d'acollida i accés a la platja de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries constructiu de portada d’aigües al servei de l’espai natural del Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 16/2017 del Pressupost 2017
Àrea econòmica
19
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a l'arranjament de voreres a diferents àmbits del municipi. Actuacions 2017
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres local ordinàries de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior a l'entorn del carrer Pere Joan. Estalvi energètic. Fase 3
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 13 del POUM per a la instal·lació d'un ascensor als edificis del carrer Sant Esteve, 29, blocs I i III, d'acord amb l'article 97.3 del TRLUC
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació del text refós del Projecte d’urbanització del PMU11 “Sector càmping Vila-romà”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'un tram del camí de Castell entre el càmping Benelux i el límit del terme municipal
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del passeig de les Pites
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del mur de la plaça dels Comtes de Palamós
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable de portada d'aigües a l'aparcament al servei de l'espai natural de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació del punt 11 de la memòria del Projecte d'urbanització del PMU11 del "Sector càmping Vila-romà" Text refós (Relatiu al termini d'execució de la 2a fase)
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic "parc de les olors del Surolí"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.