Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de gran reparació de la torre de telecomunicacions de l'Ajuntament al Molí de Vent
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 13 del POUM per a la instal·lació d'un ascensor als edificis del carrer Sant Esteve, 29, blocs I i III, d'acord amb l'article 97.3 del TRLUC
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de pavimentació de l'accés de l'escola Vila-romà
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació de crèdits 12/2017 del Pressupost 2017
Àrea econòmica
12
Expedients en informació pública
Modificació del text refós del Projecte d’urbanització del PMU11 “Sector càmping Vila-romà”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'un tram del camí de Castell entre el càmping Benelux i el límit del terme municipal
Urbanisme
Expedients en informació pública
Informació Pública del Compte General de l'exercici 2016
Àrea econòmica
14
Expedients en informació pública
Aprovació inicial del Projecte Educatiu de Palamós 2017.Exp.2016/799
Ensenyament
21
Expedients en informació pública
Modificació núm 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a la subzona industrial compacta Clau 7C
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del passeig de les Pites
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma del mur de la plaça dels Comtes de Palamós
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable de portada d'aigües a l'aparcament al servei de l'espai natural de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació del punt 11 de la memòria del Projecte d'urbanització del PMU11 del "Sector càmping Vila-romà" Text refós (Relatiu al termini d'execució de la 2a fase)
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla especial urbanístic "parc de les olors del Surolí"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.