Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 4/2018
Àrea econòmica
18
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a dotar de subministrament elèctric el castell de Sant Esteve de Mar
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’enllumenat del tram de passeig de Mar entre els carrers de l’Aragó i del Mar.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'urbanització de l'eixample delimitat pels carrers Carmel, President Macià, Enric Vincke i Indústria
Urbanisme
Expedients en informació pública
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres ordinàries per a la integració paisatgística de l'aparcament de servei a la platja de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Aprovació definitiva i publicació del text íntegre de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Medi ambient i control sanitari
6
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.