Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Ordenança reguladora del servei del taxi 2021-4990
Policia
28
Expedients en informació pública
Llicència urbanística d'usos i obres provisonals per a la construcció d'una piscina al carrer de la Font, 58.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 8/2022 de suplement de crèdit
Àrea econòmica
1
Expedients en informació pública
Projecte d’obres ordinàries de transformació de l'àmbit d'influència del passeig del Mar, fase 1 - tram entre el carrer del Mar i el carrer Aragó
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’obres ordinàries d’adequació del camí de ronda Sota Pedró
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.