Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de la reforma integral de la deixalleria.
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació Inicial de les Modificacions de Crèdits 19 i 20/2021 del Pressupost 2021
Àrea econòmica
23
Expedients en informació pública
Relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa dels terrenys destinats a l’estació d’autobusos, al sector PPU 01 anomenat “Sector Sud Pla de Sant Joan”
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.