Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Modificació NÚM. 18 del Pla d’ordenació urbanística municipal, supressió de l’acotació de la fondària edificable d’alguns rengles d’edificació
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la renovació de l’ascensor en l’edifici de l’Ajuntament
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm 17 del POUM, referent a l'article 102 de les Normes Urbanístiques
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació del Projecte d'urbanització del PAU 10 "Peneda d'en Gori"
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.