Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Edicte d'exposició pública del Compte General de l'exercici 2017
Àrea econòmica
39
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma de façana del local de les Galeries Carme al carrer Dídac Garrell,12
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdits 15/2018 del Pressupost 2018
Àrea econòmica
16
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Nàpols
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la reforma d'un tram de vorera al carrer Riera
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la il·luminació de l’escultura Palamós, paradís de la vela
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm. 16 del POUM per fer possible la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preeexistents
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de creació d’una zona d’esbarjo per a gossos al costat de la riera Aubi
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries de reforma de la plaça de Vila-romà
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'una pilona retràctil al carrer Dídac Garrell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació núm 15 del POUM consistent en la inclusió de 7 elements en el catàleg de béns protegits. Fitxes 91 i 97
Urbanisme
Expedients en informació pública
Edicte d'aprovació dels preus públics del Casal d'estiu municipal de Palamós pel 2018.
Àrea econòmica
40
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries per a la instal·lació d'un rètol informatiu de l'espai natural de Castell
Urbanisme
Expedients en informació pública
Expedient de tramitació dels usos i obres provisionals per a la renovació d'una gespa artificial a la zona esportiva Josep Massot i Saís, situat dins el sector PP1
Urbanisme
Expedients en informació pública
Avanç de la modificació núm. 12 del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
Urbanisme
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.