Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Expedients en informació pública
Llicència urbanística d'usos i obres provisionals per una àrea d'acollida d'autocaravanes, polígon 4 parcel·la 48
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d’ampliació de la zona d’aparcament provisional al Sector Sud Pla de Sant Joan (Clau PPU 01).
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d'obres locals ordinàries d'asfaltatge de trams de carrers afectats pel trànsit pesat al Port de Palamós. Ronda de l'Est, entre el Camí Vell de la Fosca i Àngel Guimerà (Fase 1 i 2).
Urbanisme
Expedients en informació pública
Relació de béns i drets afectats per l'ocupació directa dels terrenys destinats a vial situats dins el sector Sud Pla de Sant Joan, clau PPU 01, per dessota del qual discorre la infraestructura de drenatge dels sectors inclosos a l'àmbit del paratge Eixample
Urbanisme
Expedients en informació pública
Modificació del Projecte d'urbanització del PAU 06 (antiga UA 19) Balitrà de Dalt
Urbanisme
Expedients en informació pública
Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta dels béns i drets afectats pel POUM per a la formació del camí d’accés a la franja perimetral de protecció del PAU 06 paratge Belitrà de Dalt
Urbanisme
Expedients en informació pública
Pla estratègic de participació ciutadana
Participació

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.