Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 5/2023 del Pressupost 2023
Àrea econòmica
5
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la MOdificació de Crèdits 4/2023 del Pressupost 2023
Àrea econòmica
5
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2021
Àrea econòmica
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 10/2019
Àrea econòmica
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2019
Àrea econòmica
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2017
Àrea econòmica
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2018
Àrea econòmica
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2016
Àrea econòmica
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2017
Àrea econòmica
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2015
Àrea econòmica
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2016
Àrea econòmica
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2014
Àrea econòmica
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2015
Àrea econòmica
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2013
Àrea econòmica
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2014
Àrea econòmica
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.