Repositori documental    


Buscar per títol Buscar per categoríaBuscar per àrea / departament
 
TítolCategoriaDies restants 
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 18/2024 de crèdit extraordinari
Serveis econòmics
3
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 17/2024 de suplement de crèdit
Serveis econòmics
3
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2024
Serveis econòmics
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2023
Serveis econòmics
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2022
Serveis econòmics
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2021
Serveis econòmics
Pressupost
Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació de Crèdits 10/2019
Serveis econòmics
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2019
Serveis econòmics
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2017
Serveis econòmics
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2018
Serveis econòmics
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2016
Serveis econòmics
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2017
Serveis econòmics
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2015
Serveis econòmics
Pressupost
Pressupost municipal exercici 2016
Serveis econòmics
Pressupost
Liquidació pressupost municipal exercici 2014
Serveis econòmics
12

Clicar:  
per obtenir la informació i els documents.